Partnerskaber for omstilling af byerne

Fredag kl. 09.00-09.45


Deltagere:
Torben Hansen – Borgmester i Randers
Ole Hjorth – Director i Cushman & Wakefield RED
Kim Thinggaard – Adm. direktør, Malmos Landskaber

Moderator:
Peter Frost-Møller – Partner i Grandville og strategisk rådgiver i Flodbyen Randers


Arrangør:

Hvordan bruger vi partnerskaber mellem kommunerne og markedet til at udvikle bedre og mere robuste byer?

Klimatilpasning af byerne er en påtrængende udfordring for de fleste kommuner. Men sjældent står opgaven alene, for lokalt handler klimatilpasning også om, hvad der gør vores byer relevante og interessante at bo og investere i. Og om, hvordan vi får skabt grundlaget for de store investeringer, som kræves i udvikling og omstilling af byerne.

Én af de byer, som viser vejen, er Randers, som med Flodbyen Randers har sat gang i et projekt, som sammentænker ambitiøs klimatilpasning med en revitalisering af bymidten relation til vandet og store, nødvendige investeringer i infrastruktur – i et tæt og forpligtende partnerskab med markedet. I en samtale mellem repræsentanter fra Randers Kommune, Flodbyen Randers og repræsentanter fra både markedet og de udførende kræfter dykker vi ned i, hvilke potentialer, der er i partnerskaber mellem kommunen, investorer, rådgivere, entreprenører, fonde mv., når vi udvikler og omdanner byerne.

”Nature Positive” byudvikling: Hvad venter vi på?

Fredag kl. 10.00 – 10.45


Deltagere:
Siv Raun Andersen – By- og bæredygtighedschef samt Vicedirektør, Kildedal P/S
Mette Skjold – CEO samt Senior Partner, SLA
Kim Thinggaard – Adm. direktør, Malmos
Rasmus Karkov – Kommerciel direktør, idverde

Moderator:
Mike Ameko Lippert, Strategy Director, Associate Partner, SLA


Arrangør:

Kom og oplev nogle af Danmarks first-movers inden for biodiversitet i byudvikling dele ud af deres erfaringer

Alle taler om biodiversiteten. Få gør noget aktivt ved den. 

Kom og mød nogle af dem, der allerede er i gang med at udvikle, anlægge og drifte større projekter med fokus på få mere natur ind i byen. 

Vær med, når vi debatterer det mest oplagte spørgsmål for den naturpositive omstilling af byerne og byggeriet: Hvad venter vi på?  

Vi kan ikke fortsætte som vi plejer #klima-løsninger-der-virker

Fredag kl. 11.00 -12.00


Deltagere:
Torben Dam – KU, Forsker og lektor og medlem af Danske Landskabsarkitekters Tænketank
Stephan Gustin – Bæredygtig Rådgiver, Gustin Landskab og bestyrelsesmedlem i DL
Astrid Aller – Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for SF
Per Bro – Byggedirektør, Boligselskabet Sjælland


Moderator:
Jan Støvring, Studieleder Landskabsarkitektur BSc, Københavns Universitet, IGN Landskabsarkitektur og planlægning


Arrangør:

Nye byrum bidrager til bedre miljø for mennesker, dyr og planter – eller gør de?

Alle er enige om at der skal være mere plads til planter og dyr i byen, men når vi bygger om og bygger nyt forbruges masser af CO2, hvilket ikke gavner i klimaregnskabet. Selv de mest hypede byrum kan derfor være sorte når det gælder klimaaftrykket.

I debatten diskuteres hvordan vi kommer fra grønne signaturprojekter til mainstream når byrumsdesign og byplanlægning skal bidrage til opfyldelsen af de internationale klimamål.

Debatten tager udgangspunkt i den aktuelle forskning, de praktiske erfaringer og politiske visioner som gæsterne bringer med sig.

Ej blåt til lyst – om by og vand

Fredag kl. 12.00 -13.00


Deltagere:
Anna Aslaug Mortensdottir Lund – MAA, PhD.  Københavns Universitet
Jesper Frost Rasmussen (V) – Borgmester i Esbjerg Kommune
Simon Hansen (S) – Borgmester i Guldborgsund Kommune
Eva Sara Kehlet Rasmussen – Landskabsarkitekt MDL, MAA, indehaver NATOUR
Susanne Grunkin – Green Cities Europe og landskabsarkitekt MDL, Arkitema
Kirsten Sydendal – Formand for Sammenslutningen af Danske Småøer

Moderator:
Lise Thorsen – Medlem af Danske Landskabsarkitekter bestyrelse


Arrangør:

Dilemmaet for købstæders historiske, naturlige beliggenhed ved kysten, det moderne samfunds urbanisering, klimaforandringer, stormflod og global temperatur- og havvandsstigning.

Disse klimatrusler er ved at blive virkelighed som en geografisk skæv byrde med lokaløkonomiske konsekvenser for byer og bosætning og øget behov for politisk power.

Vi ønsker at debattere med “borgmestre, der står i vand til sokkeholderne”, og kender vandstigningens virkelighed. Vi er både nysgerrige efter politiske perspektiver og realisme, der rækker længere end til havelågen og kajkanten.

Måske kan debatten “Ej blåt til lyst” vise vandvejen for hele landet om, hvorledes vi håndterer vores bebyggede kystlinje, og hver borgers hverdagsliv med udsigt til blåt.

Kan naturen redde os?

Fredag kl. 13.30 – 14.30


Deltagere:
Søren Kristensen – Partner i LABLAND Architects
Rasmus Johnsen – Filosof og Udkantskaptajn
Mette Lorentzen – Antroprolog og direktør i Byblomst
Jens Øyås Møller – Lokale og Anlægsfonden
Anders Krag – Head of Business Development E.ON Europe


Arrangør:

Vi hører om det dagligt i medierne, hvordan vi skal redde naturen. Men kan naturen redde os som menneske og hvilke konsekvenser har det for vores lokalsamfund?

Tro kan flytte bjerge og naturen kan flytte os. Vi vil se, smage, opleve og mærke naturen på egen krop. Vi trækker vores egne rødder op for at flytte ud og sammen med familien slå os ned midt i naturen.   Men hvordan påvirker naturen os som menneske? Kan naturen bidrage til lokal udvikling og fællesskaber? Og hvad betyder det i et større perspektiv?  

I denne debat kigger vi på den røde tråd mellem livskvalitet, natur og udvikling af steder og lokalsamfund, hvor debattørerne perspektiverer og trækker tråde mellem naturens værdier, det enkelte menneske, hvad det betyder i hverdagen og for lokalsamfundet

Bæredygtige partnerskaber i offentlige udbud

Fredag kl. 15.00 – 16.00


Deltagere:
Peter Juhl – Kreativ direktør, Opland Landskabsarkitekter
Stig Hvelplund – Tilbuds- og markedschef, idverde Danmark
Thomas Gyldal Petersen – Borgmester, Herlev Kommune
Anne Sofie Sadolin Henningsen – Opstillet kandidat til Europa-Parlamentsvalget 2024 for Radikale Venstre


Arrangør:

Værdiskabende grønne kontrakter

Drift af grønne udearealer holder et stort potentiale ift. at løfte kvaliteten af natur og skabe merværdi for kommune og borgere. I en tid med klima- og biodiversitetskrise er der i stigende grad fokus på, at leverandører kan tilbyde løsninger, hvor der tages ansvar for at løse disse udfordringer.

I denne debat vil vi udforske, hvordan vi kan skabe et miljø, hvor virksomheder og offentlige instanser samarbejder om at udvikle og implementere bæredygtige løsninger. Vi vil også undersøge, hvilke ændringer der kræves i vores politiske og økonomiske strukturer, samt hvilke initiativer virksomhederne selv må tage for at imødekomme disse krav

Lægesalon om naturens rolle på Danmarks nye børne-hospital

Fredag kl. 16.00 – 16.45


Deltagere:
Bent Ottesen – Professor og initiativtager til Mary Elizabeths Hospital
Marianne Rosenkrantz Segelcke Ifversen – Overlæge på Afdeling for Børn og Unge, Rigshospitalet
Line Stybe Vestergaard – Partner, Juul Frost Arkitekter
Dorthe Varning Poulsen – PhD og lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Moderator:
Marie Raskov – Partnerskabschef, Børneriget Fonden


Arrangør:

Kan naturen øge sundhed og trivsel blandt alvorligt syge børn og deres familier på Danmarks nye børnehospital?

I en samtale med eksperter i sundhed, natur og arkitektur sætter vi fokus på naturens rolle på Danmarks nye børnehospital.

I 2026 åbner Mary Elizabeths Hospital, der er designet og udviklet i samarbejde med dem det hele handler om – patienter, pårørende og personale. Her har naturen vist sig at have kæmpe betydning.

Men kan vi bevise, at naturen har en helbredende kraft, og bør naturen indtænkes som en del af behandlingstilbuddet, som de f.eks. gør hos vores naboer i Sverige og i Skotland?

Netværk

Fredag kl. 16.45 – 18.00


Arrangør:

Børneriget Fonden inviterer til Nature Base-netværksevent

Som optakt til dette Nature Base-netværksevent kan man opleve Rumpistol Duo, hvor der er et særligt samspil mellem Rumpistol og violinist, Maria Jagd. Sammen fremmaner de en særlig nærværende stemning, der tager udgangspunkt i kompositioner inspireret af naturens helende egenskaber.

Vi garanterer kolde øl, netværk og god stemning!