idverde


Læs mere:
www.idverde.dk


Vores vision er at skabe et grønnere, mere biodiverst og klimarobust Danmark, hvor vi forbinder mennesker og natur.

idverde Danmark er moderselskab til Malmos Landskaber, OKNygaard, Grøn Vækst og Lauge Bonde. Sammen har vi ressourcerne til at tilbyde offentlige og private kunder over alt i Danmark – anlæg og drift af bæredygtige løsninger i og på jorden, i højden og på taget.

Som en del af idverde – Europas største anlægsgartnergruppe – kan vi trække på kompetencer og erfaringer fra Frankrig, England, Holland, Schweiz og Tyskland, og vores medarbejdere får nye muligheder for at uddanne og udvikle sig på tværs af landegrænser.

Danske landskabs-arkitekter


Læs mere:
www.landskabsarkitekter.dk


Danske Landskabsarkitekter er landskabsarkitekternes uafhængige standsforening. Vi er den faglige forening for landskabsarkitekter i Danmark. Vi arbejder for at synliggøre faget og fremme og højne kvaliteten af landskabsarkitekturen i samfundet. Vi skaber rammer for netværk og aktiviteter, der styrker medlemmernes faglige udvikling som landskabsarkitekt. 

Danske Landskabsarkitekter har omkring 840 medlemmer heraf 200 studentermedlemmer. Alle færdiguddannede medlemmer får titlen landskabsarkitekt MDL.

KU: Landskabsarkitektur og planlægning

Vores forskning og undervisning skaber grundlag for at planlægge, designe og forvalte bæredygtige bymiljøer og landskaber. Vi beskæftiger os med de udendørs rum, byens funktion, æstetik og bæredygtighed, grønne områders indhold og værdi, samspillet mellem mennesker og omgivelser, udviklingen i det åbne land, brugen af naturen og dens betydning.

Temaerne er blandt andet byomdannelse, kvaliteten af byrum, designteori, klimatilpasning, byer og landskabers udvikling, planlægningsprocesser, friluftsliv og naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Metoderne omfatter for eksempel rumlige analyser, spørgeskemaundersøgelser, historiske studier og analyser af geografiske og fysiske data.

Vi udvikler nye tilgange til planlægning, tekniske løsninger, designmetoder, forvaltningsredskaber og samarbejdsformer til gavn for samfundet. Formidling af viden til både forskere, fagfolk og befolkning er en afgørende del af arbejdet.

Green cities europe


Læs mere:
www.dk.thegreencities.eu


”More Green Cities for Europe” er en indsats, der arbejder for at der bliver etableret flere grønne byrum ved hjælp af innovative idéer og viden baseret på videnskabelige undersøgelser.
Aktiviteterne i Green Cities kampagnen fokuserer på fem temaer: Trivsel, klima, økonomi, biodiversitet og social sammenhængskraft.

`More Green Cities for Europe´ kampagnen er en forsættelse af ´Green Cities for a Sustainable Europe`, der i 2018 blev igangsat af den europæiske sammenslutning af planteskoler, ENA (European Nurserystock Association).

I den nye kampagne, der kører til udgangen af 2023, deltager 13 EU-lande. Udover Danmark deltager Belgien, Bulgarien, Frankrig, Holland, Grækenland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland og Ungarn.

Bag den danske del af kampagnen står et partnerskab af fem grønne brancheorganisationer: Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne.

landskabsrådet


Læs mere:
www.landskabsraadet.dk


Landskabsrådets mission er at fremme grønne udearealer i både antal og kvalitet. Vores vision er at øge opmærksomheden på de fordele og den merværdi grønne udearealer giver, og derved understøtte udbredelsen af antallet men også kvaliteten af udearealerne.

Vi vil bidrage til, at der bliver mere fokus på grønne udearealer og på, hvordan planter, belægninger og bearbejdning af terræn af god kvalitet er med til at øge værdien af et byggeri. Vi går i dialog med vores interessenter, som er bygherrer, politikere og beslutningstagere i målet om, at der indføres standarder og metoder for at sikre flere grønne udearealer af god kvalitet. Og vi vil arbejde for, at de oprindelige ideer i et byggeprojekt bevares gennem hele byggeriet, at der allerede i projekteringen er fokus på driften, og at man bruger kvalificeret arbejdskraft.

Vi arbejder også for, at bygherrer og entreprenører ser fordelene i at anvende metoder og standarder, som kan være med til at sikre, at vi udvikler, anlægger og vedligeholder flere grønne udearealer med fokus på kvalitet.

Det vil øge værdien af det samlede byggeri, hvis bygherrer og entreprenører indtænker flere gode, grønne udearealer i byggeriet og i byplanlægningen.

Danske anlægs-
gartnere


Læs mere:
www.dag.dk


Danske Anlægsgartnere (DAG) er en branche- og arbejdsgiverforening for virksomheder i Danmark, der beskæftiger sig med anlæg og pleje af grønne områder, udendørs arealer, golfbaner, grønne kloakløsninger, naturgenopretning og udemiljø i bred forstand.